SE CONDUIREBouwen aan Vertrouwen

se ConduireBouwen aan Vertrouwen

Se Conduire is gespecialiseerd in het verrichten van Oriënterende en Disciplinaire onderzoeken. In opdracht van het bevoegde gezag van desbetreffend bestuursorgaan, voert zij voornoemde type onderzoeken uit. Deze onderzoeken worden verricht conform de Algemene Wet Bestuursrecht. De beginselen die daarbij van toepassing zijn worden gerespecteerd en daadwerkelijk toegepast. Se Conduire staat voor een rechtvaardig onderzoek zowel richting het bevoegde gezag als richting de werknemer.

Se Conduire is geen recherchebureau. Ons motto "Bouwen aan vertrouwen" geeft dan ook aan dat onze werkwijze er op gericht is om tussen de werknemer en de werkgever een goede relatie in stand te houden. Dit ondanks het feit dat een integriteitsdilemma onderwerp van onderzoek is.

Se Conduire staat voor: "Zich gedragen". Tijdens het onderzoek wordt bewerkstelligd dat partijen (Se Conduire, de werknemer en de werkgever) zich transparant en coöperatief gaan opstellen om het verzamelen van feiten kwalitatief en kwantitatief mogelijk te maken. Het feit dat het onderzoek door een onafhankelijke partij wordt verricht, zal in dat opzicht al een pluspunt zijn in de beoordeling van het feitencomplex.